Svaneapoteket i Bergen blir stadig mindre

Svaneapoteket i Bergen som har holdt til i Strandgaten 6 i 100 år har mistet 250 kvadratmeter. Nye leietakere i nabolokalet, som de siste årene har huset en frisør, tar over plassen.

Her hadde apoteket produksjonslokaler for legemidler og tabletter før produksjonen opphørte. Laboratoriet hadde beholdt veggflisene, men var de siste årene brukt som lager. Maskinrommet, der tablettproduksjonen var,Svaneapoteket hadde blitt spiserom.

Maskinrommet der apoteket hadde tablettproduksjon
Laboratoriet
Laboratoriet på 1970-tallet
Laboratoriet hadde beholdt de opprinnelige flisene og var brukt til lager de siste årene.
Vaskerommet var mellom Maskinrommet og Laboratoriet på 1970-tallet
Kobberdøren var opprinnelig i steinkjelleren som brente i Bergensbrannen 1916. Den var tatt vare på og har siden 1990-tallet vært plassert i apotekets offisin. Den er nå donert til Bymuseet i Bergen.
Publisert i Apotek, Farmasihistorie | Merket med | Legg igjen en kommentar

Svaneapoteket i Bergen 425 år

Svaneapoteket omkring 1921
Svaneapoteket etter ombygging 1969
Svaneapoteket etter ombygging 1993
Svaneapoteket etter ombygging 1999
Svaneapoteket etter ombygging 2007
Svaneapoteket etter ombygging 2014

Svaneapoteket i Bergen ble opprettet 13 desember 1595 da Nicolaus de Freundt fikk bevilling som apoteker.

Apoteket har en lang og stolt historie. Etter Bergensbrannen i 1916, ble det reist en ny bygning som sto ferdig i 1920, og apoteket åpnet 18. mai 1921. Det holder fortsatt til i de samme lokalene.

Billedserien viser hvordan apoteklokalene har endret seg gjennom tidene. Det har vært nye ideer, og behov for nytenkning, men inntil apotekkjedene overtok var ombygninger gjort med en ensom hånd.

Du kan lese mer om Svaneapoteket her

Publisert i Apotek, Farmasihistorie | Legg igjen en kommentar

Presentasjon av masteroppgaver i farmasi

Vi har hatt gleden av å være tilstede på presentasjon av masteroppgaver i farmasi ved UiB for kull 2015. Det var mange temaer og mye spennende forskning studentene kan velge. Vi er veldig spent på om vi hører fra noen av dem.

Publisert i Nyheter, Undervisning | Legg igjen en kommentar

Apotekeren, apoteket og apoteksystemet

Yngve bok 1

Yngves originale manuskript ble funnet etter hans død

Yngve Torud hadde i en rekke år arbeidet med et bokmanus som ble funnet etter hans død. I 2018 ble boken utgitt av Anne Torud i et begrenset opplag.

Apotekeren, apoteket og apoteksystemet er en beskrivelse av apotekvesenet i Norge med hovedvekt på tidsrommet 1814 til 1940, hvordan det forandret seg fra enkeltstående, små håndverksbedrifter til et samlet og enhetlig privat apoteksystem, overveiende basert på akademisk arbeidskraft.

Manuset var ferdigskrevet i 2000, før den nye apotekloven trådde i kraft i 2001. Boken er på 240 sider og en grundig historisk gjennomgang av utviklingen. Den inneholder også oversikter over apotekopprettelser, farmasøyter og doktoravhandlinger fra norske farmasøyter inntil 1940.

Yngve_og_Anne_Torud

Anne og Yngve Torud i 2005.

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Farmasihistorie ved UIB høst 2018

Farmasihistorie uib. 001Det har vært en stor glede å få overvære årets nye studenters  innlegg i farmasihistorie. Studentene fikk innføring i emnet ved Bjarne G. Thune i 3 forelesninger, besøk i  Armauer Hansens minnerom og besøk i Lepramuseets urtehage i begynnelsen av semesteret. De har så arbeidet med ulike emner og dette ble fremført i innlegg over to dager

Emene var: Alkymi, Apoteknavn, Vaksinehistorie, Lepra/Spedalskhet, Farmasi i forbudstiden, Signaturlære, Farmasi i Arabia, Signaturlære og urtemedisin, Dannelsen av apotek, Medisinens utvikling fra planter til tabletter og Nycomed

Farmasihistorie.uib 002

Studentene hadde gjort et jevnt over grundig arbeid og kvaliteten på foredragene var høy.

Ønsket er at interessen for farmasihistorie nå er vekket hos studentene og at noen av dem kanskje kan tenke seg å arbeide videre med temaet.

Publisert i Undervisning | Legg igjen en kommentar

Invitasjon

Du blir med dette invitert til å bli betre kjend med Lepramuséet, det vil seia
St. Jørgens Hospital, St. Jørgens Kirke og Lepramuséets urtehage.
Har du vore med på denne runden før, er det alltid hyggeleg med eit gjensyn. Har du ikkje vore på Lepramuséet tidlegare, er det sanneleg på tide!

Dag: onsdag 14. juni 2017. Tidspunkt: 12 – 16.

Vi startar med lett servering og sosialt samvær i Lepramuséets formidlingsrom. Så blir det omvising i hospitalet, kyrkja og urtehagen.

Utlegg: kr. 100 som dekker gruppebillett og servering. Personar med årskort i Bergen bymuseum betalar berre kr. 40.

Invitasjonen går ut til medlemmer av Norsk Farmasihistorisk Selskap og pensjonerte farmasøytar/apotekarar i Hordaland og Sogn og Fjordane, men samlinga er open for alle interesserte, så ta gjerne med nokon du kjenner som du veit vil ha interesse av besøket.

Det vil vera mogeleg å få informasjon om og å teikna medlemsskap i Norsk Farmasihistorisk Selskap som årleg har to møte med farmasihistoriske foredrag i Oslo. NFHS er òg utgjevar av det farmasihistoriske tidsskriftet Cygnus, som alle medlemmene får tilsendt.
Årleg medlemsavgift i NFHS er kr. 300.
Vårt ynske og håp er å kunna samla medlemmer og andre interesserte til møte i Bergen, iallfall på Vestlandet, minst to gonger årleg, slik at ikkje all aktivitet går føre seg i Oslo.

På grunn av serveringa, men òg på grunn av brannforskriftene treng vi påmelding.

Påmelding til Bjarne: bjarnethune@gmail.com, mobil: 916 09 208.

Påmeldingsfrist: måndag 12. juni.

Hjarteleg velkomen!

Med beste helsing Britt Nagelgaard og Bjarne Thune.

IMG_4207-kopi

Publisert i Farmasihistorisk gruppe i Bergen, Møter | Legg igjen en kommentar

Farmasihistorisk gruppe i Bergen

I 1995 feiret Svaneapoteket i Bergen sitt 400-års jubileum og det ble laget en jubileumsutstilling. Det ble også registrert en museumsignatur for Svaneapotekets samlinger.

Stiftelsen «Jubileumsutstillingen i Bergen 400 år» ble opprettet i 1995 med formål å lage en utstilling av den farmasøytiske samlingen etter Svaneapoteket fra perioden 1925 — 1990 og deretter sørge for tilfredsstillende oppbevaring og registrering av samlingen. Stiftelsen ble nedlagt i 2008.

Gjenstander fra Svaneapoteket ble i mange år oppbevart på Norsk Medisinaldepots avdeling i Bergen, men ble flyttet da disse lokalene ble revet i 2007. Gjenstandene er for tiden oppbevart på Gamle Bergen og er en del av Bergen bymuseums samlinger.

Det ble 15. februar 2011 dannet en Farmasihistorisk gruppe som skulle arbeide som en pådriver for å få registrert gjenstander som er bevart fra Svaneapoteket i Bergen.

I 2013 ble det tatt kontakt med Bergen bymuseum for å prøve å få igang arbeid med kartlegging av gjenstander. En ønsket også å få en oversikt over hva som finnes i privat eie av gjenstander og litteratur tilknyttet farmasi og apotek og ta vare på dette. En ønsker også å samle alle personer som har kunnskaper om apotek og farmasi for å arbeide for å dokumentere og ta vare på kunnskap og gjenstander.

Fra august 2014 har gruppen fått lokaler i et lite hus på Gamle Bergen der medlemmene møtes annenhver tirsdag med hovedoppgave å registere gjenstandene.27._januar.2014.1

Publisert i Farmasihistorisk gruppe i Bergen | Merket med | Legg igjen en kommentar