Invitasjon

Du blir med dette invitert til å bli betre kjend med Lepramuséet, det vil seia
St. Jørgens Hospital, St. Jørgens Kirke og Lepramuséets urtehage.
Har du vore med på denne runden før, er det alltid hyggeleg med eit gjensyn. Har du ikkje vore på Lepramuséet tidlegare, er det sanneleg på tide!

Dag: onsdag 14. juni 2017. Tidspunkt: 12 – 16.

Vi startar med lett servering og sosialt samvær i Lepramuséets formidlingsrom. Så blir det omvising i hospitalet, kyrkja og urtehagen.

Utlegg: kr. 100 som dekker gruppebillett og servering. Personar med årskort i Bergen bymuseum betalar berre kr. 40.

Invitasjonen går ut til medlemmer av Norsk Farmasihistorisk Selskap og pensjonerte farmasøytar/apotekarar i Hordaland og Sogn og Fjordane, men samlinga er open for alle interesserte, så ta gjerne med nokon du kjenner som du veit vil ha interesse av besøket.

Det vil vera mogeleg å få informasjon om og å teikna medlemsskap i Norsk Farmasihistorisk Selskap som årleg har to møte med farmasihistoriske foredrag i Oslo. NFHS er òg utgjevar av det farmasihistoriske tidsskriftet Cygnus, som alle medlemmene får tilsendt.
Årleg medlemsavgift i NFHS er kr. 300.
Vårt ynske og håp er å kunna samla medlemmer og andre interesserte til møte i Bergen, iallfall på Vestlandet, minst to gonger årleg, slik at ikkje all aktivitet går føre seg i Oslo.

På grunn av serveringa, men òg på grunn av brannforskriftene treng vi påmelding.

Påmelding til Bjarne: bjarnethune@gmail.com, mobil: 916 09 208.

Påmeldingsfrist: måndag 12. juni.

Hjarteleg velkomen!

Med beste helsing Britt Nagelgaard og Bjarne Thune.

IMG_4207-kopi

Reklamer
Publisert i Farmasihistorisk gruppe i Bergen, Møter | Legg igjen en kommentar

Farmasihistorisk gruppe i Bergen

I 1995 feiret Svaneapoteket i Bergen sitt 400-års jubileum og det ble laget en jubileumsutstilling. Det ble også registrert en museumsignatur for Svaneapotekets samlinger.

Stiftelsen «Jubileumsutstillingen i Bergen 400 år» ble opprettet i 1995 med formål å lage en utstilling av den farmasøytiske samlingen etter Svaneapoteket fra perioden 1925 — 1990 og deretter sørge for tilfredsstillende oppbevaring og registrering av samlingen. Stiftelsen ble nedlagt i 2008.

Gjenstander fra Svaneapoteket ble i mange år oppbevart på Norsk Medisinaldepots avdeling i Bergen, men ble flyttet da disse lokalene ble revet i 2007. Gjenstandene er for tiden oppbevart på Gamle Bergen og er en del av Bergen bymuseums samlinger.

Det ble 15. februar 2011 dannet en Farmasihistorisk gruppe som skulle arbeide som en pådriver for å få registrert gjenstander som er bevart fra Svaneapoteket i Bergen.

I 2013 ble det tatt kontakt med Bergen bymuseum for å prøve å få igang arbeid med kartlegging av gjenstander. En ønsket også å få en oversikt over hva som finnes i privat eie av gjenstander og litteratur tilknyttet farmasi og apotek og ta vare på dette. En ønsker også å samle alle personer som har kunnskaper om apotek og farmasi for å arbeide for å dokumentere og ta vare på kunnskap og gjenstander.

Fra august 2014 har gruppen fått lokaler i et lite hus på Gamle Bergen der medlemmene møtes annenhver tirsdag med hovedoppgave å registere gjenstandene.27._januar.2014.1

Publisert i Farmasihistorisk gruppe i Bergen | Merket med | Legg igjen en kommentar